Lid worden van Modelvliegvereniging B.V.L.

Wanneer U lid wil worden van onze modelvliegclub:
  1. Heeft u waarschijnlijk de locatie al bekeken.
  2. Heeft U al kennis gemaakt met enkele leden.
  3. Heeft U bij de secretaris geïnformeerd of er een ledenstop is.
  4. Heeft U zich op de hoogte gesteld van ons huishoudelijk reglement.
  5. Heeft U het inschrijfformulierformulier om lid te worden, Inschrijfformulier ingevuld en opgestuurd naar de secretaris.

Contributie

  1. De normale contributie bedraagt € 70,- per jaar.
  2. De contributie voor jeugdleden en gezinsleden bedraagt € 45,- per jaar.
  3. Jeugdlid is iemand, die op 1 januari van het betreffende verenigingsjaar nog geen 18 jaar oud is.
  4. Gezinslid is iemand, die deel uitmaakt van de huishouding van een al ingeschreven, betalend lid. Dit kan dus de partner van het betreffende lid zijn, een kind of pleegkind, mits hij/zij nog deel uitmaakt van diens huishouding.
  5. Bij inschrijving van nieuwe leden in de loop van het verenigingsjaar, zal de verschuldigde contributie worden berekend per kwartaal.

Inschrijfgeld

Naast het in de statuten genoemde entreegeld van € 5,- dat eenmalig betaald dient te worden door nieuwe (gewone en jeugd- of gezins-) leden, wordt bovendien en tegelijkertijd eenmalig € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
Contributie (en inschrijfgeld) kan, na overleg met de secretaris, overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL79RABO0148840574 t.n.v.  BVL steenbergen t.a.v. penningmeester BVL.